Gudstjeneste - Tomter kirke – Palmesøndag

Gudstjeneste i Tomter kirke kl. 11.00.
Prest: Tor Bjørn Osberg. Nattverd.
Menighetens takkeoffer.

: Tomter kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 25. mars 11:00