Gudstjeneste - Hobøl kirke – 3.søndag i fastetiden

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Prest: Halvor Dalene. Dåp. Nattverd.
Menighetens takkeoffer.
Sang av "Brødrerøster"

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 4. mars 11:00