Gudstjeneste - Hobøl kirke – 3.søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Avskjedsgudstjeneste for Bent Erik Arnesen.
Prest: Halvor Dalene/Bent Erik Arnesen. Dåp. Nattverd.
Menighetens takkeoffer. Hobøl Soul Children synger.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 21. januar 11:00