Gudstjeneste - Tomter menighetssenter – 2.søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste på Tomter menighetssenter kl. 11.00.
Prest: Halvor Dalene. Nattverd. Ofring.

: Tomter menighetssenter. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 14. januar 11:00