Gudstjeneste - Tomter kirke – 1. søndag i adventstiden

Prest: Halvor Dalene. Nattverd.
Ofring til Menighetsarbeidet.

: Tomter kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 3. desember 11:00