Gudstjeneste - Hobøl kirke – Kristi kongedag/Domssøndag

Gudstjeneste i Hobøl kirke kl. 11.00.
Prest: Halvor Dalene/Bent Erik Arnesen. Dåp. Nattverd.
50-års konfirmanter. Lys våken.
Ofring til Det Norske Misjonsselskap.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 26. november 11:00