Gudstjeneste – Tomter menighetssenter – 24. søndag i treeighetstiden

Gudstjeneste på Tomter menighetssenter kl. 11.00.
Prest: Halvor Dalene. Nattverd.
Reformasjonstema: Mennesket er ikke til salgs.
Ofring til Tomter menighetssenter.

: Tomter menighetssenter. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55 Resten av bygda tlf. 69 92 10 26 innen torsdag kl. 12.00.
Tid: sndag 19. november 11:00