Tomter bygdekvinnelag - Julemøte på Geiteberg

Tradisjonen tro blir det julemøte hos Guri på Geiteberg.
Egen invitasjon kommer.
Mulig endrer vi fra mølje til julebakst i år (ikke helt avklart ennå)
Loddsalg – alle har med gevinst.

Inngang kr.: 50,-.

: Geiteberg
Tid: mandag 20. november 19:00