Gudstjeneste - Hobøl kirke – 2. søndag i treenighetstiden

Prest: Svein Kasin. Dåp. Nattverd.
Ofring til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 18. juni 11:00