Friluftsgudstjeneste – Vestre Bråte - Treenighetssøndag

Prest: Halvor Dalene.

: Vestre Bråte Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 11. juni 11:00