Høytidsgudstjeneste - Tomter menighetssenter – Pinsedag

Prest: Halvor Dalene. Nattverd.
Ofring til Stefanusalliansen.

: Tomter menighetssenter. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 4. juni 11:00