Konfirmasjonsgudstjeneste - Hobøl kirke – Søndag før pinse

Prest: Halvor Dalene og Bent Erik Arnesen.
Ofring til menighetsarbeidet.

: Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 28. mai 11:00