Gudstjeneste - Hobøl bo- og behandlingssenter – Kristi himmelfartsdag

Prest: Halvor Dalene.

: Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen tirsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: torsdag 25. mai 11:00