Gudstjeneste - Tomter kirke – 5. søndag i påsketiden

Prest: Svein Kasin. Dåp. Nattverd.
Ofring til Søndagsskolen i Tomter.

: Tomter kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen tirsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 14. mai 11:00