Gudstjeneste - Hobøl kirke – 4. søndag i påsketiden

Prest: Per Willy Wilhelmsen. Dåp. Nattverd.
Ofring til Stefanusalliansen.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 7. mai 11:00