Gudstjeneste – Tomter menighetssenter – 3. søndag i påsketiden

Prest: Halvor Dalene. Nattverd. Ofring.

: Tomter menighetssenter. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 30. april 11:00