Gudstjeneste - Hobøl kirke – 2. søndag i påsketiden

Prest: Halvor Dalene. Dåp. Nattverd. Ofring.
Skjelfossdag.

: Hobøl kirke. Skyss: Ytre Hobøl tlf. 69 92 01 55. Resten av bygda innen torsdag kl. 12.00: tlf. 69 92 10 26.
Tid: sndag 23. april 11:00