Strikke- og heklecafè

Frivilligsentralen inviterer til cafè på Hobøl bo- og behandlingssenter hver tirsdag kl.12.00 - 14.00.

Tilbudet gjelder for alle - også menn!

VELKOMMEN!

: Hobøl bo- og behandlingssenter
Tid: torsdag 1. januar