Hobøl pensjonistforening - medlemsmøte

Marit og Steinar underholder m.m.

VELKOMMEN!

: Tomter idrettshus
Tid: onsdag 14. juni 17:00