Hobøl pensjonistforening - medlemsmøte

Daniel Sandvik underholder.

Leder av Østfold pensjonistforening kommer.

VELKOMMEN!

: HBBS
Tid: onsdag 10. mai 17:00