hobol.kommune.no

A-ordningen for arbeidsgivere 2015

Skatteoppkreveren informerer

Hobøl og Spydeberg logoer

I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Du bør forberede deg til ordningen allerede nå.

A-meldingen vil fra 2015 erstatte fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.
Meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.
A-meldingen skal sendes elektronisk minst èn gang i måneden med opplysninger om alle ansattes arbeidsforhold og utbetalinger. Meldingen kan sendes via lønns- og personalsystem eller registeres manuelt i Altinn.

Les mer om hvordan du kan forberede deg på www.altinn.no/a-ordningen