Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Kraftig sludd
53104463 - team teamwork join hands partnership concept

Prosjektet Nye Askim 2020 utvides

22. februar kom forslaget fra Regjeringen om at Askim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg kommuner blir slått sammen.

2017-02-22
Eiendomsskatt

Vedtak om videreføring/re-taksering av eiendomsskatt for 2017

Hobøl kommune viderefører i 2017 vedtak om eiendomsskatt jfr. kommunestyrevedtak av 18.12.2006 og 12.12.2016. Hjemmel for videreføring av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

2017-02-15
Hovedopptak barnehage

Hovedopptak til barnehage og SFO

Søknadsfrist er 1.mars.

2017-02-06
UKM

UKM - Ungdommens kulturmønstring

I Hobøl vil mønstringen foregå fredag 24.mars 2017 på Knapstad barne- og ungdomsskole.
Påmeldingsfrist er 13.mars kl.14.00.

2016-12-22
Logo Nye Askim 2020

Vil du vite hva som skjedde i partssammensatt utvalg og interimnemnda 6. februar?

Det jobbes videre med sammenslåing av Askim og Hobøl. Arbeidsgruppenes rapporter er nå behandlet og protokollene er klare.

2017-02-08
Feier

Høring - Ny forskrift om brannforebygging – ikrafttredelse 01.01.2016

Høringsfristen er satt til 4 uker og siste dag for tilbakemelding blir den 03.03.2017

2017-02-06
Vanndråper

Høring - Hovedplan vannmiljø, vannforsyning og avløpshåndtering 2016 – 2022

Høringsfristen er satt til 6 uker og siste dag for tilbakemelding blir den 17.03.2017

2017-02-06
Kultur

Søknad om tilskudd til kulturformål 2017

Frist for å søke tilskudd til kulturformål for lag og foreninger er 15.mars 2017.

2017-01-30
Kulturpris

Ungdommens kulturpris 2017

Kulturpriskomitéen i Hobøl ber om forslag til kandidater mellom 14-25 år. Frist for å sende inn forslag er 1.mars 2017.

2017-01-30
Logo Nye Askim 2020

Lansering av nye nettsider for Nye Askim 2020!

Nye Askim 2020 har fått nye nettsider. På disse sidene finner du mye informasjon om prosessen.

2017-01-02