Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn
Eiendomsskatt

Vedtak om videreføring/re-taksering av eiendomsskatt for 2017

Hobøl kommune viderefører i 2017 vedtak om eiendomsskatt jfr. kommunestyrevedtak av 18.12.2006 og 12.12.2016. Hjemmel for videreføring av eiendomsskatt er eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

2017-03-12
Nettbrett

Hobøl kommune starter digital dialog med innbyggere og næringsliv

Hobøl kommune tar i bruk KS SvarUT for å formidle digital post til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.
Hensikten er å formidle dokumenter på en rimelig, effektiv og sikker måte.

2017-03-03
53104463 - team teamwork join hands partnership concept

Prosjektet Nye Askim 2020 utvides

22. februar kom forslaget fra Regjeringen om at Askim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg kommuner blir slått sammen.

2017-02-22
Logo Nye Askim 2020

Vil du vite hva som skjedde i partssammensatt utvalg og interimnemnda 6. februar?

Det jobbes videre med sammenslåing av Askim og Hobøl. Arbeidsgruppenes rapporter er nå behandlet og protokollene er klare.

2017-02-08
Logo Nye Askim 2020

Lansering av nye nettsider for Nye Askim 2020!

Nye Askim 2020 har fått nye nettsider. På disse sidene finner du mye informasjon om prosessen.

2017-01-02
Champagne

Årets prisvinnere og jubilanter

Hobøl kommune presenterer årets 25-års jubilanter og prisvinnere. Gaver og blomster ble overrakt under kommunestyrets julemiddag mandag 12.desember.

2016-12-13
Tre kommuner

Velkommen til Spydeberg

Dette binder oss sammen! Det har knyttet seg spenning til saken om framtidig kommunestruktur i Spydeberg.

2016-12-05
Kart Askim-Hobøl-Spydeberg

Fylkesmannens innstilling vedrørende kommunestruktur er klar

Fylkesmannen i Østfold la 29. september frem sitt forslag til nytt kommunekart i Østfold.

2016-09-29
Vannlekkasje

Hobøl vannverk SA og Hobøl kommune informerer

Nye vann- og avløpsledninger i Lyngfeltet, del av Kringsjå, Knatrebakkveien og Lyngveien

Knut Bjerke AS startet anleggsarbeidet i uke 32. Det er ventet at arbeidene vil pågå utover høsten og vinteren.

2016-09-01